Verenigingen

 

Een vereniging wordt door twee of meer personen opgericht. Op Bonaire is het niet noodzakelijk dat de oprichting notarieel wordt gedaan. Een gevolg van een niet-notariële oprichting is dat de bestuurders van de vereniging hoofdelijk aansprakelijk zijn voor eventuele schulden van de vereniging. Bovendien kan de vereniging dan geen registergoederen verkrijgen en/of erfgenaam zijn.

Indien de vereniging wordt opgericht bij notariële akte, gevolgd door inschrijving bij de Kamer van Koophandel, zijn de bestuurders niet privé aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. In de notariële akte van oprichting van de vereniging worden de statuten opgenomen. In de statuten worden in ieder geval gemeld:

  • de volledige naam van de vereniging;
  • de vestigingsplaats (statutaire zetel);
  • het doel;
  • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders; en
  • de bestemming van het overschot na vereffening in geval van ontbinding van de vereniging.

Ook andere bepalingen zoals de beëindiging van het lidmaatschap, waaruit de geldmiddelen zullen bestaan, het aantal bestuursleden en de wijze van besluitvorming, kunnen in de statuten worden opgenomen.

Voor meer vragen over het oprichten van een stichting of een vereniging helpen wij u graag verder. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@bonairenotaris.com.

Kaya Gresia 13
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland

Telefoon:   +(599) 717 8540
Fax:   +(599) 717 8054
E-mail:   info@bonairenotaris.com 
Maandag tot en met vrijdag
07:45 – 12:30 14:00 – 17:00