Uw partner op de kruispunten van het leven

Neem contact met ons op.

Telefoon

+(599) 717 8540 Enkel ‘s Ochtends

E-mail

info@bonairenotaris.com

Kantoor

Kaya Gresia 13
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland

}

Openingstijden

Maandag – Vrijdag: 8am – 5pm

E-mail

Stel vrijblijvend uw vraag of neem contact met ons op.

F.A.Q.

Veelgestelde Vragen

KAN IK JULLIE BELLEN EN OM ADVIES VRAGEN?

Als u uw opdracht bij ons neerlegt, zullen wij een en ander op correcte, vlotte en deskundige wijze afhandelen. Gedurende de looptijd van het dossier zullen wij u van de voortgang op de hoogte houden. Als u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen.

WAT BETEKENT PASSEREN, PASSEERAFSPRAAK EN PASSEERLOCATIE?

Passeren is het formele moment waarop de notaris de akte geldig verklaart. Hij tekent samen met de betrokken partijen de akte en zorgt aansluitend voor registratie en bewaring. Het passeren vindt plaats tijdens een passeerafspraak waarin iedereen samenkomt op het kantoor van de notaris. Op dat moment geeft de notaris nog wat toelichting en indien nodig antwoord op vragen van partijen. Het kantoor van de notaris staat in de standplaats waarvoor de notaris is benoemd. De notaris kan alleen binnen zijn standplaats akten passeren.

WAT IS EEN VOLMACHT?

In een volmacht kunt u iemand aanwijzen die namens u beslissingen kan nemen. Dit kan zowel op persoonlijk als op financieel gebied zijn. Een volmacht laat u maken voor het geval u zelf (tijdelijk) niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Wilt u meer informatie? Lees dan alles over een volmacht.

KAN IK OOK ZONDER EEN NOTARIS EEN CONTRACT MET MIJN PARTNER MAKEN?

Ja, dat kan. Alleen eisen instanties als de Belastingdienst en pensioenverzekeraars dat een notariële akte moet worden opgesteld om te worden aangemerkt als samenwonend.

WAT IS EEN VERKLARING VAN ERFRECHT?

Na het overlijden van een naaste moeten er vaak bepaalde zaken geregeld worden, het afwikkelen van de erfenis. Hiervoor is een verklaring van erfrecht nodig. In deze verklaring staat wie de erfgenamen zijn en wie er kan handelen. Deze verklaring wordt gevraagd door banken wanneer de bankzaken van de overledene geregeld moeten worden.

WIE KIEST DE NOTARIS?

Voor een hypotheekakte kiest u zelf de notaris. De bank zal de opdracht tot het opstellen van de akte geven aan de notaris van uw keuze. Vaak heeft u een hypotheekakte nodig op het moment dat u een nieuwe woning koopt en er ook sprake is van een koopovereenkomst en een leveringsakte. Het is bij een bestaande woning gebruikelijk dat de kosten voor rekening van de koper zijn (kosten koper, kk). De koper kiest dan ook de notaris.