Meer over…

Onroerend Goed

De koop en verkoop van registergoederen loopt via de notaris. Daarnaast vestigt de notaris het hypotheekrecht. Ook de uitgifte van erfpacht loopt via de notaris.

 

Familiepraktijk

Kom nooit voor verassingen te staan als het gaat om een huwelijk, erfenis of samenlevingscontract. Direct naar familiepraktijk.

Onroerend goed

De koop en verkoop van registergoederen loopt via de notaris. Daarnaast vestigt de notaris het hypotheekrecht. Ook de uitgifte van erfpacht loopt via de notaris. Direct naar Onroerend Goed.

Ondernemingspraktijk

Staat u op het punt om een vennootschap, stichting of vereniging op te richten? Dat gaat via de zogeheten ‘Notariële akte’. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden. Direct naar Ondernemingspraktijk.

Overige diensten

Allerlei verschillende instanties kunnen vragen om de legalisatie van uw handtekening. Kom gerust op kantoor langs voor meer informatie. Direct naar Overige Diensten.

Veilingen

Woningen waarvan de schuldenaar verzuimt rente en/of aflossing te  betalen worden via de notaris geveild. Direct naar Veilingen.

Koop en verkoop registergoederen

Koopovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken kunnen op Bonaire zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten. Meestal is er een makelaar bij betrokken die de aankoop/verkoop begeleidt en de koopovereenkomst opstelt, maar u kunt ook een huis kopen zonder tussenkomst van een makelaar. Echter, het is dan wel verstandig om een schriftelijke koopovereenkomst op te stellen. Voor het opstellen van zo’n koopovereenkomst kunnen wij u van dienst zijn.

Aan de hand van de door de verkoper en koper ondertekende koopovereenkomst wordt door ons kantoor bij het kadaster onderzocht of het perceel kadastraal veranderingen heeft ondergaan en of de tenaamstelling juist is. Mocht er een hypotheekrecht aanwezig zijn dan zal de notaris zorgdragen voor doorhaling daarvan, zodat de onroerende zaak vrij van hypotheek en beslaglegging wordt overgedragen.

Tevens onderzoeken wij of er ter zake van de onroerende zaak bijzondere verplichtingen zijn opgenomen. Dit kan onder meer blijken uit de voorgaande akten van overdracht. Mochten hierin bijzondere verplichtingen zijn vermeld, bijvoorbeeld erfdienstbaarheden, dan zullen wij deze in de nieuwe akte van levering overnemen

Kortom, wij zullen erop toezien dat zowel de koper als verkoper aan hun verplichtingen voldoen, zodat de levering op de afgesproken datum, vrij van hypotheken en/of beslagen kan plaatsvinden.

Appartementsrechten

Appartementsrechten ontstaan doordat de eigenaar van een gebouw of terrein besluit deze te splitsen in afzonderlijk verkoopbare eenheden. Deze splitsing in appartementsrechten wordt vastgelegd in een notariële akte, de splitsingsakte. In de splitsingsakte wordt een reglement vastgesteld waarin bepalingen en voorschriften zijn opgenomen, die men de spelregels zou kunnen noemen tussen de appartementseigenaars/bewoners.

Bent u voornemens om uw gebouw te splitsen of wilt u meer informatie over appartementsrechten neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Erfpacht

Overheidsgronden op Bonaire worden door de overheid aan burgers of instanties voor diverse doeleinden in erfpacht gegeven.

Het terrein dat door de overheid in erfpacht wordt gegeven blijft eigendom van de overheid, het wordt slechts in bruikleen gegeven voor een bepaalde periode. De uitgifte in erfpacht (of verlenging) moet via de notaris. Voor de erfpacht moet per vierkante meter een jaarlijkse erfpachtcanon worden betaald. Daarnaast moet ook jaarlijks grondbelasting of vastgoedbelasting worden betaald, net als bij eigendomsgrond.

Hypotheken

Vaak gaat de aankoop van een perceel grond of een woning gepaard met een geldlening van een bank. Voor deze lening wenst de geldverstrekker zekerheid te krijgen in de vorm van een hypotheekrecht, welke wordt vastgelegd in een hypotheekakte.

Het registergoed waarop de hypotheek rust wordt het onderpand genoemd. In geval de geldnemer in gebreke blijft en de hypotheek niet aflost dan heeft de bank als hypotheekhouder het recht om bij openbare verkoop (een veiling) het onderpand te verkopen.

De opdracht voor het maken van een hypotheekakte wordt door de bank rechtstreeks naar ons kantoor verzonden, waarna wij contact opnemen met de klant.

Het is ook mogelijk dat er binnen de familie of kennissenkring een bedrag wordt geleend. Hiervoor kan dan ook zekerheid worden gegeven in de vorm van een hypotheekrecht op de woning van de schuldenaar.

Verdeling van Onroerend Goed

Na het overlijden van de eigenaar van een registergoed of bij de ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap, samenlevingsovereenkomst of welke gemeenschap dan ook waarbij een registergoed mede-eigendom was, ontstaat een onverdeeldheid die verdeeld dient te worden.

In bovenstaande gevallen dient vaak het registergoed te worden toebedeeld aan bijvoorbeeld één van de erfgenamen of na echtscheiding of ontbinding van een samenlevingsovereenkomst, aan één van de deelgenoten. Dit zal notarieel dienen te gebeuren door middel van een akte van verdeling.

Bij de verdeling van een registergoed dat op naam staat van een overledene is het onderzoek dat verricht moet worden door ons kantoor zeer uitgebreid. Het is daarom niet verstandig om lang te wachten met het laten opstellen van een akte van verdeling. Ook na de ontbinding van huwelijk of een samenlevingsovereenkomst is het van belang de verdeling niet uit te stellen, beide partijen blijven bijvoorbeeld aansprakelijk voor de hypothecaire geldlening.

Neem contact met ons op

Stel vrijblijvend uw vraag of plan een afspraak in.