Meer over…

Ondernemingspraktijk

Staat u op het punt om een vennootschap, stichting of vereniging op te richten? Dat gaat via de zogeheten ‘Notariële akte’. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden

Op deze pagina leest u meer over wat de notaris betreffende ondernemingspraktijk voor u kan betekenen.  

 

 

Familiepraktijk

Kom nooit voor verassingen te staan als het gaat om een huwelijk, erfenis of samenlevingscontract. Direct naar familiepraktijk.

Onroerend goed

De koop en verkoop van registergoederen loopt via de notaris. Daarnaast vestigt de notaris het hypotheekrecht. Ook de uitgifte van erfpacht loopt via de notaris. Direct naar Onroerend Goed.

Ondernemingspraktijk

Staat u op het punt om een vennootschap, stichting of vereniging op te richten? Dat gaat via de zogeheten ‘Notariële akte’. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden. Direct naar Ondernemingspraktijk.

Overige diensten

Allerlei verschillende instanties kunnen vragen om de legalisatie van uw handtekening. Kom gerust op kantoor langs voor meer informatie. Direct naar Overige Diensten.

Veilingen

Woningen waarvan de schuldenaar verzuimt rente en/of aflossing te  betalen worden via de notaris geveild. Direct naar Veilingen.

Vennootschappen

Als u een bedrijf wilt beginnen kunt u uit verschillende vormen kiezen. De meest voor de hand liggende zijn een eenmanszaak of een besloten vennootschap.

De eenmanszaak dient u zelfstandig te regelen bij de Kamer van Koophandel. Voor het oprichten van de vennootschap dient u met ons contact op nemen.

In de akte van oprichting van de vennootschap worden de statuten opgenomen. Hierin moeten tenminste worden vermeld:

 • de volledige naam van de vennootschap;
 • de vestigingsplaats (statutaire zetel);
 • het doel; en
 • de wijze van besluitvorming.

Voor een latere wijziging in de statuten is ook een notariële akte vereist.

De vennootschap heeft een bestuur (ook wel directie genoemd) en aandeelhouders. Het bestuur dient de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen. De aandeelhouders zijn de verstrekkers van het kapitaal van de vennootschap en daarmee indirect de eigenaren van de vennootschap. In ruil voor het verstrekken van het kapitaal verkrijgen zij aandelen, waaraan al dan niet stemrechten en winstrechten zijn verbonden. Het is mogelijk om slechts één aandeelhouder te hebben.

De aandeelhouders hebben ook diverse bevoegdheden, bijvoorbeeld het wijzigen van de statuten, de benoeming van de bestuurders (tenzij anders in de statuten wordt bepaald), en het vaststellen van de jaarrekening, nadat deze door het bestuur is opgemaakt.

Stichtingen

Een stichting kent geen leden en beoogt, met behulp van een daartoe bestemd vermogen, een in haar statuten vermeld doel te verwezenlijken. Bovendien heeft een stichting geen winstoogmerk. De stichting wordt opgericht bij notariële akte, waarin de statuten van de stichting worden opgenomen. In deze statuten worden tenminste opgenomen:

 • de volledige naam van de stichting, welke naam in ieder geval ‘Stichting’ moet bevatten;
 • de vestigingsplaats (statutaire zetel);
 • het doel;
 • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
 • de bestemming van het overschot na vereffening in geval van ontbinding van de stichting.

Ook andere bepalingen zoals het aantal bestuursleden, de wijze van besluitvorming en hoe het vermogen wordt gevormd kunnen in de statuten worden opgenomen.

Verenigingen

Een vereniging wordt door twee of meer personen opgericht. Op Bonaire is het niet noodzakelijk dat de oprichting notarieel wordt gedaan. Een gevolg van een niet-notariële oprichting is dat de bestuurders van de vereniging hoofdelijk aansprakelijk zijn voor eventuele schulden van de vereniging. Bovendien kan de vereniging dan geen registergoederen verkrijgen en/of erfgenaam zijn.

Indien de vereniging wordt opgericht bij notariële akte, gevolgd door inschrijving bij de Kamer van Koophandel, zijn de bestuurders niet privé aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. In de notariële akte van oprichting van de vereniging worden de statuten opgenomen. In de statuten worden in ieder geval gemeld:

 • de volledige naam van de vereniging;
 • de vestigingsplaats (statutaire zetel);
 • het doel;
 • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders; en
 • de bestemming van het overschot na vereffening in geval van ontbinding van de vereniging.

Ook andere bepalingen zoals de beëindiging van het lidmaatschap, waaruit de geldmiddelen zullen bestaan, het aantal bestuursleden en de wijze van besluitvorming, kunnen in de statuten worden opgenomen.

Neem contact met ons op

Stel vrijblijvend uw vraag of plan een afspraak in.