Meer over…

Familiepraktijk

De notaris functioneert als spil in bepaalde situaties die invloed kunnen hebben op u en uw familie. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een samenlevingscontract of het opstellen van een testament.

Op deze pagina leest u meer over wat de notaris betreffende familiepraktijk voor u kan betekenen.  

 

 

Familiepraktijk

Kom nooit voor verassingen te staan als het gaat om een huwelijk, erfenis of samenlevingscontract. Direct naar familiepraktijk.

Onroerend goed

De koop en verkoop van registergoederen loopt via de notaris. Daarnaast vestigt de notaris het hypotheekrecht. Ook de uitgifte van erfpacht loopt via de notaris. Direct naar Onroerend Goed.

Ondernemingspraktijk

Staat u op het punt om een vennootschap, stichting of vereniging op te richten? Dat gaat via de zogeheten ‘Notariële akte’. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden. Direct naar Ondernemingspraktijk.

Overige diensten

Allerlei verschillende instanties kunnen vragen om de legalisatie van uw handtekening. Kom gerust op kantoor langs voor meer informatie. Direct naar Overige Diensten.

Veilingen

Woningen waarvan de schuldenaar verzuimt rente en/of aflossing te  betalen worden via de notaris geveild. Direct naar Veilingen.

Samenlevingsovereenkomsten

Wanneer u samenwoont zonder te trouwen heeft de wet niets voor u geregeld, al uw bezittingen en schulden zijn dan van ieder apart. In een samenlevingsovereenkomst kunt u regelen welke zaken van u samen zijn en wat er gebeurt met bijvoorbeeld uw woning en uw pensioen als u uit elkaar gaat.

Een samenlevingsovereenkomst is alleen rechtsgeldig als deze door een notaris is opgesteld. U mag in grote lijnen zelf bepalen wat er in de samenlevingsovereenkomst komt te staan. Bijvoorbeeld dat u beiden de helft van de kosten van de huishouding bijdraagt of dat u bijdraagt naar evenredigheid van inkomsten. Bovendien kunt u in een samenlevingsovereenkomst afspraken maken over de gezamenlijke inboedel. Als u dat niet doet hebben de erfgenamen van uw overleden partner (bij het ontbreken van een testament) recht op zijn/haar spullen.

In een samenlevingsovereenkomst kan er niet worden vastgelegd naar wie uw erfenis gaat, dat moet in een testament worden opgenomen.

Huwelijkse voorwaarden

Bent u getrouwd? Of bent u van plan om te gaan trouwen? Dan regelt de wet automatisch dat alle bezittingen en schulden van u samen zijn, ieder voor de helft. Wilt u dat niet? Dan kunt u in de huwelijkse voorwaarden regelen welke schulden en bezittingen apart blijven.

Huwelijkse voorwaarden dienen altijd te worden opgesteld door de notaris en bij voorkeur voordat het huwelijk wordt voltrokken. Houd hier dus rekening mee met de tijdsplanning voor uw bruiloft. U kunt ook na het huwelijk nog huwelijkse voorwaarden opmaken, echter hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden die wij het beste in een persoonlijk gesprek kunnen toelichten.

In de huwelijkse voorwaarden kan worden afgesproken dat niets van u samen is en er ook geen inkomsten verrekend worden. Dit heet de ‘koude uitsluiting’. Daarnaast bestaan er tussenvormen, waarbij sommige bezittingen en schulden wel en andere niet gezamenlijk zijn, bijvoorbeeld een woning die gezamenlijk is, maar de spaarrekeningen niet.

Bepaalde zaken kunnen niet worden geregeld in de huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden regelen bezittingen en schulden, dus geld en goederen, alle andere afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld kinderen kunnen niet worden opgenomen.

Testamenten

Als uitgangspunt regelt de wet wie de erfgenamen zijn van een overledene. Iedereen vanaf 16 jaar kan van deze wettelijke regels afwijken door een testament te maken. Een testament is rechtsgeldig als het is opgesteld door en ondertekend bij een notaris.

In een testament kunt u zelf bepalen wat er met uw nalatenschap moet gebeuren en wie u tot erfgenamen wilt benoemen. Behalve het benoemen van erfgenamen, kunt u in een testament andere zaken regelen, die niet door de wet worden geregeld. Denk hierbij aan een voogdijbenoeming over uw minderjarige kinderen, het uitsluiten van schoonkinderen of partners van uw kinderen en het aanwijzen van een bewindvoerder of executeur.

Afwikkeling nalatenschappen

Door een testament of door de wet kunt u aangewezen worden als erfgenaam. Wat moet u doen?
In beginsel heeft u drie mogelijkheden als erfgenaam:

  1.  U aanvaardt de nalatenschap zuiver, u accepteert de erfenis en zorgt ook voor betaling van alle schulden van de nalatenschap, ook als er meer schulden zijn dan baten.
  2.  U aanvaardt de nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dit heet ook wel beneficiaire aanvaarding, u accepteert de nalatenschap en zult alle schulden voldoen uit de nalatenschap. Blijkt de nalatenschap (na aftrek van alle kosten) negatief te zijn, dan kunt u in privé hiervoor niet worden aangesproken. Wanneer één erfgenaam de nalatenschap beneficiair aanvaard dient de gehele nalatenschap beneficiair te worden afgewikkeld.
  3.  U wilt niets met de nalatenschap te maken hebben en verwerpt deze. Let op, dit kan consequenties hebben voor uw eventueel eigen kinderen, zij treden dan namelijk voor u in de plaats als erfgenaam.

Zolang u nog niet weet wat u met de erfenis wilt of u twijfelt of de nalatenschap wel een positief saldo heeft, doet u dan niets behalve datgene wat geen uitstel kan dulden. U mag bijvoorbeeld wel onderhoud plegen aan de woning, maar ga de eventuele huuropbrengsten nog niet verdelen onder de erfgenamen.

.

Verklaring van Erfrecht

Wanneer er een geliefde of familielid overlijdt dient er veel werk te worden gedaan. Zo moeten onder andere de bankzaken worden geregeld. De bank of andere betrokken instellingen zullen waarschijnlijk vragen om een verklaring van erfrecht, welke dient te worden opgesteld door een notaris.

In de verklaring van erfrecht worden er een aantal zaken geconstateerd. Onder andere of er een testament is opgesteld, wie de erfgenamen zijn en hoe ze de nalatenschap hebben aanvaard. Daarnaast kan er opgenomen zijn wie er gerechtigd is om de nalatenschap af te wikkelen.

Levenstestamenten

Wie regelt uw zaken als u hiertoe zelf niet in de gelegenheid bent of wanneer u niet meer in staat bent om uw eigen wil te bepalen? Er kunnen vervelende situaties ontstaan wanneer u, bijvoorbeeld door een ongeluk, een hersenbloeding of dementie zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Juist dan is het wenselijk dat iemand die u vertrouwt uw zaken verder kan regelen en uw belang behartigt. Dit kan door het opstellen van een zogenaamd levenstestament.

In het levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die namens u mogen handelen wanneer u daartoe niet meer in staat bent. U kunt zelf in het levenstestament bepalen wanneer het levenstestament in werking zal treden, bijvoorbeeld na een schriftelijke verklaring van een medisch deskundige.

In het levenstestament kunnen nog meer regelingen worden opgenomen, bijvoorbeeld een euthanasieverklaring.

Neem contact met ons op

Stel vrijblijvend uw vraag of plan een afspraak in.