Meer over…

Veilingen

Veilingen vinden meestal plaats op grond van het hypotheekrecht, maar kunnen ook plaatsvinden op grond van een executoriaal beslag of op grond van een rechterlijk bevel.

Bij een veiling op grond van een hypotheek is er altijd sprake van verzuim van de schuldenaar jegens de bank. Meestal worden de rente en/of aflossingen niet meer (op tijd) betaald. De bank (hypotheekhouder) is dan bevoegd het registergoed, dat in de hypotheekakte als onderpand is gegeven, in het openbaar te verkopen.

Wanneer de hypotheekhouder de notaris verzoekt tot veiling over te gaan, wordt er in onderling overleg een veilingdatum vastgesteld, welke door de deurwaarder aan de belanghebbenden wordt betekend. Daarna wordt de advertentie met de aankondiging van de veiling in verschillende kranten gepubliceerd. Ook wordt de veiling aangekondigd op deze website onder actuele veilingen.

Tot uiterlijk veertien dagen vóór de veilingdatum kan er schriftelijk een onderhands bod worden gedaan aan de notaris. Deze onderhandse biedingen zullen door de notaris aan de bank en eigenaar van het onderpand worden doorgestuurd. Wanneer de bank het aanbod aanvaardt zal de koopovereenkomst worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de rechter. Wanneer het aanbod is goedgekeurd door de rechter zal de verkoop doorgaan en de veiling worden geannuleerd.

Wanneer er geen onderhands bod binnenkomt zal de veiling plaatsvinden op de veilingdatum op ons kantoor. Voor het ontvangen van informatie over voorgenomen veilingen kunt u zich aanmelden via veilingen@bonairenotaris.com.

Wilt u meer informatie over veilingen of heeft u vragen over biedingen neem dan gerust contact met ons kantoor op.

 

 

Familiepraktijk

Kom nooit voor verassingen te staan als het gaat om een huwelijk, erfenis of samenlevingscontract. Direct naar familiepraktijk.

Onroerend goed

De koop en verkoop van registergoederen loopt via de notaris. Daarnaast vestigt de notaris het hypotheekrecht. Ook de uitgifte van erfpacht loopt via de notaris. Direct naar Onroerend Goed.

Ondernemingspraktijk

Staat u op het punt om een vennootschap, stichting of vereniging op te richten? Dat gaat via de zogeheten ‘Notariële akte’. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden. Direct naar Ondernemingspraktijk.

Overige diensten

Allerlei verschillende instanties kunnen vragen om de legalisatie van uw handtekening. Kom gerust op kantoor langs voor meer informatie. Direct naar Overige Diensten.

Veilingen

Woningen waarvan de schuldenaar verzuimt rente en/of aflossing te  betalen worden via de notaris geveild. Direct naar Veilingen.

Actuele veilingen

Neem contact met ons op

Stel vrijblijvend uw vraag of plan een afspraak in.