Meer over…

Overige diensten

Allerlei verschillende instanties kunnen vragen om de legalisatie van uw handtekening. Kom gerust op kantoor langs voor meer informatie.  

 

 

Familiepraktijk

Kom nooit voor verassingen te staan als het gaat om een huwelijk, erfenis of samenlevingscontract. Direct naar familiepraktijk.

Onroerend goed

De koop en verkoop van registergoederen loopt via de notaris. Daarnaast vestigt de notaris het hypotheekrecht. Ook de uitgifte van erfpacht loopt via de notaris. Direct naar Onroerend Goed.

Ondernemingspraktijk

Staat u op het punt om een vennootschap, stichting of vereniging op te richten? Dat gaat via de zogeheten ‘Notariële akte’. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden. Direct naar Ondernemingspraktijk.

Overige diensten

Allerlei verschillende instanties kunnen vragen om de legalisatie van uw handtekening. Kom gerust op kantoor langs voor meer informatie. Direct naar Overige Diensten.

Veilingen

Woningen waarvan de schuldenaar verzuimt rente en/of aflossing te  betalen worden via de notaris geveild. Direct naar Veilingen.

Legalisaties

Wanneer u van een notaris een volmacht of andere verklaring ontvangt om te ondertekenen, moet deze veelal worden gelegaliseerd.

Een legalisatie van uw handtekening betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zelf het document ondertekent en dat uw handtekening op de verklaring/volmacht staat. Zo kan voorkomen worden dat achteraf onenigheid ontstaat over de echtheid van uw handtekening

Voor het legaliseren van uw handtekening hoeft u geen afspraak te maken, breng wel het document dat u gaat ondertekenen en een geldig legitimatiebewijs mee.

Volmachten

Mocht u even afwezig zijn of voor een langere periode van Bonaire weggaan, dan kunt u volmacht geven aan een persoon die u vertrouwt op Bonaire. Deze volmacht kunnen wij voor u opstellen.

De volmacht kunt u verlenen voor specifieke rechtshandeling(en). Bijvoorbeeld de verkoop van een woning of het oprichten van een besloten vennootschap. De volmacht is dus beperkt en strekt alleen voor de handelingen die in de volmacht zijn opgenomen. Ook is een algemene volmacht mogelijk, waarbij de gevolmachtigde alles namens u mag doen.

Neem contact met ons op

Stel vrijblijvend uw vraag of plan een afspraak in.