Stichtingen

 

Een stichting kent geen leden en beoogt, met behulp van een daartoe bestemd vermogen, een in haar statuten vermeld doel te verwezenlijken. Bovendien heeft een stichting geen winstoogmerk. De stichting wordt opgericht bij notariële akte, waarin de statuten van de stichting worden opgenomen. In deze statuten worden tenminste opgenomen:

  • de volledige naam van de stichting, welke naam in ieder geval ‘Stichting’ moet bevatten;
  • de vestigingsplaats (statutaire zetel);
  • het doel;
  • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
  • de bestemming van het overschot na vereffening in geval van ontbinding van de stichting.

Ook andere bepalingen zoals het aantal bestuursleden, de wijze van besluitvorming en hoe het vermogen wordt gevormd kunnen in de statuten worden opgenomen.

 

 

Kaya Gresia 13
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland

Telefoon:   +(599) 717 8540
Fax:   +(599) 717 8054
E-mail:   info@bonairenotaris.com 
Maandag tot en met vrijdag
07:45 – 12:30 14:00 – 17:00