Notaris

 

Contact

Bonaire Notaris Rispens
Bezoekadres: Kaya Gresia 13, Bonaire, Caribisch Nederland
Postadres: Postbus 83
Telefoon: +(599) 717 8540
Fax: +(599) 717 8054

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 07:45 uur tot 12:30 uur en 14:00 uur tot 17:00 uur.

Telefoon

Telefonisch kunt u contact opnemen tijdens kantoortijden: +(599) 717 8540

E-mail

Stuur uw e-mail naar info@bonairenotaris.com

Stichting Derdengelden rekeningnummers

 

⋅ Voor transacties in dollars ($)

Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire)
Kaya L.D. Gerharts 1
Bonaire
422.220.02
t.n.v. Stichting Derdengelden Bonaire Notaris Rispens
Kaya Gresia 13
Bonaire
Swiftcode: MCBKBQBN

⋅ Voor transacties in euro’s (€)

Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire)
Kaya L.D. Gerharts 1
Bonaire
422.221.00
t.n.v. Stichting Derdengelden Bonaire Notaris Rispens
Kaya Gresia 13
Bonaire
Swiftcode: MCBKBQBN

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Op notarissen is, net als op andere onafhankelijke beroepsbeoefenaren, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. Op grond van die wet is een notaris verplicht om cliëntenonderzoek te doen en eventuele vermoedens van witwassen of financiering van terrorisme, te melden.

Cliëntenonderzoek

Zodra u gebruik gaat maken van de diensten van een notaris, is deze verplicht een aantal zaken te controleren. Uw identiteit wordt vastgesteld aan de hand van een origineel identiteitsbewijs (paspoort/rijbewijs/sedula). Als het niet mogelijk is om het identiteitsbewijs te laten controleren door ons kantoor, dan kunt u dat ook bij een notaris in uw woonplaats laten doen.

De identiteit van een rechtspersoon – zoals vereniging, stichting of onderneming – kan worden vastgesteld via een uittreksel uit het handelsregister. Hebt u meer dan 25% belangen in een rechtspersoon, dan moet ook uw identiteit afzonderlijk worden vastgesteld. Ook hier geldt dat wij nader onderzoek moeten doen als wij een verhoogd risico inschatten.

Meldingsplicht

Wanneer de notaris het vermoeden heeft dat hem wordt gevraagd diensten te verlenen die met witwaspraktijken of terroristische activiteiten te maken kunnen hebben, is hij verplicht dit te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Tevens kan dit gebeuren wanneer het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet is uitgevoerd. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen.

Notarissen zijn ook verplicht op basis van deze regelgeving om een melding te doen bij betaling in contanten of cheques van $ 11.000,00 of meer. Dit geldt ook indien de notaris op verzoek van een cliënt meer dan $ 11.000,00 in contanten uitbetaalt of laat uitbetalen door de bank.

Kaya Gresia 13
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland

Telefoon:   +(599) 717 8540
Fax:   +(599) 717 8054
E-mail:   info@bonairenotaris.com 
Maandag tot en met vrijdag
07:45 – 12:30 14:00 – 17:00