Vennootschappen

 

Als u een bedrijf wilt beginnen kunt u uit verschillende vormen kiezen. De meest voor de hand liggende zijn een eenmanszaak of een besloten vennootschap.

De eenmanszaak dient u zelfstandig te regelen bij de Kamer van Koophandel. Voor het oprichten van de vennootschap dient u met ons contact op nemen.

In de akte van oprichting van de vennootschap worden de statuten opgenomen. Hierin moeten tenminste worden vermeld:

  • de volledige naam van de vennootschap;
  • de vestigingsplaats (statutaire zetel);
  • het doel; en
  • de wijze van besluitvorming.

Voor een latere wijziging in de statuten is ook een notariële akte vereist.

De vennootschap heeft een bestuur (ook wel directie genoemd) en aandeelhouders. Het bestuur dient de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen. De aandeelhouders zijn de verstrekkers van het kapitaal van de vennootschap en daarmee indirect de eigenaren van de vennootschap. In ruil voor het verstrekken van het kapitaal verkrijgen zij aandelen, waaraan al dan niet stemrechten en winstrechten zijn verbonden. Het is mogelijk om slechts één aandeelhouder te hebben.

De aandeelhouders hebben ook diverse bevoegdheden, bijvoorbeeld het wijzigen van de statuten, de benoeming van de bestuurders (tenzij anders in de statuten wordt bepaald), en het vaststellen van de jaarrekening, nadat deze door het bestuur is opgemaakt.

Voor meer informatie voor het oprichten van een vennootschap nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor.

Kaya Gresia 13
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland

Telefoon:   +(599) 717 8540
Fax:   +(599) 717 8054
E-mail:   info@bonairenotaris.com 
Maandag tot en met vrijdag
07:45 – 12:30 14:00 – 17:00