Algemene informatie

 

Veilingen vinden meestal plaats op grond van het hypotheekrecht, maar kunnen ook plaatsvinden op grond van een executoriaal beslag of op grond van een rechterlijk bevel.

Bij een veiling op grond van een hypotheek is er altijd sprake van verzuim van de schuldenaar jegens de bank. Meestal worden de rente en/of aflossingen niet meer (op tijd) betaald. De bank (hypotheekhouder) is dan bevoegd het registergoed, dat in de hypotheekakte als onderpand is gegeven, in het openbaar te verkopen.

Wanneer de hypotheekhouder de notaris verzoekt tot veiling over te gaan, wordt er in onderling overleg een veilingdatum vastgesteld, welke door de deurwaarder aan de belanghebbenden wordt betekend. Daarna wordt de advertentie met de aankondiging van de veiling in verschillende kranten gepubliceerd. Ook wordt de veiling aangekondigd op deze website onder actuele veilingen.

Tot uiterlijk veertien dagen vóór de veilingdatum kan er schriftelijk een onderhands bod worden gedaan aan de notaris. Deze onderhandse biedingen zullen door de notaris aan de bank en eigenaar van het onderpand worden doorgestuurd. Wanneer de bank het aanbod aanvaardt zal de koopovereenkomst worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de rechter. Wanneer het aanbod is goedgekeurd door de rechter zal de verkoop doorgaan en de veiling worden geannuleerd.

Wanneer er geen onderhands bod binnenkomt zal de veiling plaatsvinden op de veilingdatum op ons kantoor. Voor het ontvangen van informatie over voorgenomen veilingen kunt u zich aanmelden via veilingen@bonairenotaris.com.

Wilt u meer informatie over veilingen of heeft u vragen over biedingen neem dan gerust contact met ons kantoor op.

Kaya Gresia 13
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland

Telefoon:   +(599) 717 8540
Fax:   +(599) 717 8054
E-mail:   info@bonairenotaris.com 
Maandag tot en met vrijdag
07:45 – 12:30 14:00 – 17:00