Afwikkeling nalatenschappen

 

Door een testament of door de wet kunt u aangewezen worden als erfgenaam. Wat moet u doen?
In beginsel heeft u drie mogelijkheden als erfgenaam:

  1.  U aanvaardt de nalatenschap zuiver, u accepteert de erfenis en zorgt ook voor betaling van alle schulden van de nalatenschap, ook als er meer schulden zijn dan baten.
2. U aanvaardt de nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dit heet ook wel beneficiaire aanvaarding, u accepteert de nalatenschap en zult alle schulden voldoen uit de nalatenschap. Blijkt de nalatenschap (na aftrek van alle kosten) negatief te zijn, dan kunt u in privé hiervoor niet worden aangesproken. Wanneer één erfgenaam de nalatenschap beneficiair aanvaard dient de gehele nalatenschap beneficiair te worden afgewikkeld.
3. U wilt niets met de nalatenschap te maken hebben en verwerpt deze. Let op, dit kan consequenties hebben voor uw eventueel eigen kinderen, zij treden dan namelijk voor u in de plaats als erfgenaam.
Zolang u nog niet weet wat u met de erfenis wilt of u twijfelt of de nalatenschap wel een positief saldo heeft, doet u dan niets behalve datgene wat geen uitstel kan dulden. U mag bijvoorbeeld wel onderhoud plegen aan de woning, maar ga de eventuele huuropbrengsten nog niet verdelen onder de erfgenamen.

Kaya Gresia 13
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland

Telefoon:   +(599) 717 8540
Fax:   +(599) 717 8054
E-mail:   info@bonairenotaris.com 
Maandag tot en met vrijdag
07:45 – 12:30 14:00 – 17:00